Skorzystaj z okazyjnej ceny

Kupując dostęp już w fazie testów, zyskujesz możliwość korzystania z platformy przez kolejny rok szkolny.

Nadal rozbudowujemy i udoskonalamy Edunav*. Rozwijamy narzędzie o kolejne rozwiązania.

Możesz być częścią tej zmiany, a ponieważ Edunav nadal się rozwija, proponujemy Ci zakup w atrakcyjnej cenie 29 zł.

 

Do dyspozycji użytkownika w aplikacji EduNav znajdują się obecnie:

  • test poziomujący, na podstawie którego wstępnie oszacować można umiejętności użytkownika w poszczególnych działach: „Algebra, „Liczby i działania”, „Geometria płaska”, „Umiejętności praktyczne”, „Geometria przestrzenna”;
  • zadania z działów „Algebra” oraz „Liczby i działania”, obejmujące umiejętności z zakresu programu nauczania dla klas 4 – 8 szkoły podstawowej. Generator zadań tworzy je, zmieniając liczby i fabuły w zadaniach z treścią. System podsuwa kolejne zadania i zlicza postęp, gdy użytkownik opanuje za pomocą narzędzia określoną umiejętność.
  • moduł wirtualnego trenera – Navee, który towarzyszy w rozwiązywaniu zadania. Użytkownik, który ma trudności z rozwiązaniem zadania, może wybrać tryb umożliwiający naukę z Navee. System rozbije zadanie na kroki, a Navee dostarczy wyjaśnień na każdym z etapów. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności również na poszczególnych etapach zadania. Tryb Navee nawiązuje do sposobu, w jaki uczeń mógłby przejść przez zadanie z nauczycielem;
  • kurs teoretyczny obejmujący wszystkie działy z zakresu programu nauczania dla klasy 4 -8 szkoły podstawowej obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty. Poszczególne lekcje z kursu przypisane zostały do zadań w taki sposób, by odpowiadały na konkretny problem pojawiający się w zadaniu, z którym użytkownik ma trudności.

Materiał uporządkowany został według aktualnego programu nauczania, podzielony na krótkie lekcje wyjaśniające pojedyncze problemy. Każda z lekcji teoretycznych kończy się krótkim quizem sprawdzającym stopień zrozumienia treści.

 

* 9 na 10 uczniów szkół podstawowych zdarza się lub zdarzało w przeszłości odczuwać lęk przed matematyką – wskazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Postrzegania Matematyki realizowaną przez platformę EduNav.W EduNav badamy stan edukacji matematycznej w Polsce, ponieważ chcemy stworzyć narzędzie wsparcia uczniów i nauczycieli. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie zindywidualizować podejście do każdego ucznia. To uchroni dzieci przed zjawiskiem wyuczonej bezradności intelektualne
REGULAMIN PLATFORMY EDUNAV

 

Dane kontaktowe

Edunav Sp. z o. o.

ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok

14 + 12 =